0475-582066 Land van Eyckstraat 18 - 6085 CP - Horn

ANBI

ANBI Informatie

Deze pagina toont de verplichte ANBI informatie

Naam van de instelling

Stichting Henk Arts

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Niet van toepassing

Post- en bezoekadres van de instelling

Land van Eyckstraat 18
6085 CP
Horn

Doelstelling van de ANBI

Ondersteuning van Weeshuis St. Martin’s in Port Loko – Sierra Leone en kennisbevordering in Nederland bij jong en oud

Beleidsplan

Kan hier bekeken worden.

Statuten

Staan hier.

Bestuurders

Voorzitter: Mark Arts
Penningmeester: Annie Arts
Secretaris: Hans Meeuws

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk
De stichting heeft geen personeel

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Deze informatie staat ieder jaar in ons jaarverslag:
Het jaarverslag van 2016 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2015 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2014 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2013 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2012 is hier beschikbaar.