Doelstellingen

 

Doelstellingen

De doelstelling van onze stichting is de materiële en immateriële ondersteuning van het St. Martins Weeshuis in Port Loko Sierra Leone. Om ons werk onder de aandacht van het publiek te brengen maken we gebruik van alle daartoe dienstige middelen, waaronder deze website, de verspreiding van foldermateriaal, het houden van lezingen en voordrachten, bezoek aan middelbare scholen, berichtgeving in kranten en andere media en het verspreiden van audiovisueel materiaal.

Stichting Henk Arts – HelpSierraLeone.com is opgericht in april 1997

De financiële middelen van de stichting worden uitsluitend verkregen uit giften van particulieren en bedrijven. Kosten maakt de stichting niet of nauwelijks. Wij hebben geen betaalde medewerkers, reiskosten worden niet gedeclareerd, voor foldermaterialen en dergelijke wordt sponsoring gezocht. Wij hebben geen hoofdbureau, maar werken vanuit de huiskamer thuis. Derhalve worden de beschikbare gelden met maximale efficiëntie aangewend. Ons doel is immers daadwerkelijk steun te verlenen op de plek waar het nodig is, in dit geval in Sierra Leone.

Onze doelstellingen zijn notarieel vastgelegd in de statuten. Als stichting staan we ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel nr. 41068575.