Waarom een weeshuis steunen?

Waarom het weeshuis?  

Weeshuis St. Martins in Port Loko (Sierra Leone)

EmilyHet weeshuis St. Martins in Port Loko kennen we als stichting sinds 1997. In het weeshuis verblijven kinderen waarvan een gedeelte zijn ouders heeft verloren tijdens de burgeroorlog. Er wonen ongeveer 35 kinderen tussen de 2 en 20 jaar. Het wordt gerund door Emily en een aantal dames die voor het eten zorgen en op de kinderen letten. Emily was vroeger lerares. Onder de kinderen heerst grote betrokkenheid, en ze staan altijd voor elkaar klaar. Er wordt in het weeshuis ook hard gewerkt om aan inkomsten te komen. Zo worden er door de kinderen zelf een aantal producten gemaakt en verkocht: bijvoorbeeld brood. Veel van de kinderen hebben meer ellende meegemaakt dan menigeen die dit leest, en ze zijn gehard door de vaak vreselijke ervaringen.

In 1997 was Henk Arts in Port Loko om daar bedden naar het lokale ziekenhuis toe te brengen. De bedden waren afkomstig van het ziekenhuis van Roermond. Op de markt raakte hij in gesprek met een paar kinderen. Hij vroeg ze waarom ze niet op school zaten. Het was immers schooltijd. De kinderen antwoordden dat ze in een weeshuis woonden en zelfs voor eten nauwelijks genoeg geld hadden en dus zeker niet genoeg geld om naar school te kunnen gaan. Henk ging mee naar het weeshuis en schrok van de omstandigheden die hij daar aantrof. Ook hier was de burgeroorlog niet ongemerkt voorbij gegaan. Alles was verwoest op de muren na. Als eerste kocht Henk zakken rijst voor het weeshuis zodat de kinderen in ieder geval te eten hadden. Langzaam maar zeker breidde hij in de jaren daarna de hulp uit. Zo is het verblijf geleidelijk aan veranderd van overleven naar leven. Tot 2005 hielpen we het weeshuis dus incidenteel als Henk naar Sierra Leone ging. De hulp bestond uit voedsel, kleding en voor de renovatie in 1998 hebben we o.a. verf gekocht om het weeshuis een kleur te geven. Mede door de burgeroorlog moesten de kinderen in 1999 het weeshuis verlaten. Ze zijn toen naar Freetown gevlucht. Rebellen hebben het weeshuis beschoten waardoor in het dak meerdere kogelgaten kwamen. Wij hebben in 2003 Cap Anamur gevraagd het weeshuis wederom te renoveren en uit te rusten met een trainingshal.

Juli 2004 was het zover en werd de nieuwe hal in gebruik genomen. In deze hal krijgen naast de meisjes van het weeshuis ook de meisjes uit Port Loko naailes, onderwijs in het maken van batikdoeken, huishoudonderwijs en worden er typelessen gegeven. Ook wordt er voorlichting gegeven, bijvoorbeeld over het voorkomen van AIDS.

Sinds 2005, na het overlijden van Henk, ondersteunen we als stichting alleen nog het weeshuis. Het kinderziekenhuis in Freetown wordt door een bank gesteund en het structureel steunen van een ziekenhuis is een te grote taak voor een kleine stichting.

Het geld wordt besteed aan voedsel, onderhoud van het weeshuis, schoolgeld, schooluniformen en schoolspullen. Door onze steun hebben de kinderen een kans op een toekomst.

We streven er naar het leven van de kinderen in het weeshuis op het gemiddelde levensniveau van Port Loko te houden. Net als in de rest van Sierra Leone koken ze in het weeshuis dus ook op houtvuur. Het weeshuis heeft een goede waterpomp met schoon water. Ook de mensen in de buurt van het weeshuis mogen daar gebruik van maken. Op een klein deel van de hoofdstad Freetown na is er in Sierra Leone geen elektriciteit. Iedereen gebruikt generatoren die meestal ’s avonds tussen 19.00 en 22.00 aan staan. Sinds augustus 2010 heeft het weeshuis een eigen zonne-energie installatie die volledig door geld uit Nederland mogelijk gemaakt is. Door verschillende grote en kleine acties en giften. O.a. van Lions Club Prinses Marianne uit Voorburg en Cordaid.

Veel kinderen in Sierra Leone kunnen niet naar school. Als de ouders het kunnen betalen gaan ze nog wel naar de basisschool, maar voortgezet onderwijs of een beroepsopleiding of hoger onderwijs zijn vaak onbetaalbaar. We vinden het als stichting erg belangrijk dat de kinderen een goede kans op een betere toekomst hebben en daarom betalen we voor de opleidingen van alle kinderen. Gemiddeld kost een jaar naar school 80 euro. Dat is inclusief lesgeld, uniformen, boeken en bijles.